Ga naar de pagina-inhoud

Met Bremcon als saneringsaannemer neemt u een gespecialiseerde en ervaren partner onder de arm die van aanpakken weet en u op (pro-) actieve manier bijstaat bij het oplossen van uw bodemprobleem – of het nu gaat om ontgraving, drijf- en zinklaagverwijdering, grondwaterzuivering of in-situ sanering. Bremcon is een kennisaannemer die meedenkt met de klant en die de kwaliteit van de uitvoering hoog in het vaandel draagt. Bremcon past geen standaardoplossingen toe. Elke sanering is maatwerk teneinde het project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.Bodemsanering:

• grondsanering
• drijflaagsanering
• grondwatersanering
• in-situ sanering
• pilootproeven