Ga naar de pagina-inhoud

  • Overheid
 

Bremcon biedt haar dienstenpakket ook aan de openbare sector aan.

Zo voert Bremcon op regelmatige basis bodemsaneringsprojecten uit voor de OVAM, steden, gemeenten en intercommunales.

Daarnaast lopen ook raamcontracten voor de reiniging van verontreinigde grond, kolkenzand, rioolslib en ruimingsspecie en voor het verwerken van grondoverschotten.