Ga naar de pagina-inhoud

 

Pilootproeven

Bremcon heeft al meer dan 10 pilootproeven uitgevoerd waarbij de geschiktheid van meerfase onttrekking, persluchtinjectie, chemische oxidatie, gasinjectie, aërobe of anaërobe afbraak getest werden.

Dankzij het uitvoeren van een proefsanering wordt de geschikheid van de geteste in-situ saneringstechniek nagegaan en kan er een juiste dimensionering gebeuren van het full-scale saneringssysteem.

De uitvoering van een aantal van deze proefsaneringen kaderde in de formule van een projectteam waarbij zowel de probleemhebber, de erkende bodemsaneringsdeskundige als de bodemsaneringsaannemer samenwerken. De bedoeling van een projectteam is om door samenwerking tot de best beschikbare saneringstechniek te komen rekening houdend met de wensen en verwachtingen van de probleemhebber.

DSCN3326.JPG

4.JPG

DSC01927.JPG


>>terug