Ga naar de pagina-inhoud

 

Leveren en instandhouden van een grondwaterzuiveringsinstallatie

Plaats: Gent
Periode: 2002-04-01 - 2004-04-01
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Zuiveren van bronneringswater voor grote bouwwerken Opgepompt grondwater z1 verontreinigd met VOCl In-situ sanering

Relevante technieken

Bodemsanering

>>terug