Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een bodemverontreiniging met minerale olie.

Plaats: Lier
Periode: 2010-06-05 - 2010-07-08
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving onder een veilig talud ter hoogte van twee verontreinigingskernen. Grondwatersanering door middel van grondwateronttrekking op 7 onttrekkingsfilters.


>>terug