Ga naar de pagina-inhoud

 

Bodemsanering van grond en grondwater verontreinigd met minerale olie en BTEXN.

Plaats: Hemiksem
Periode: 2010-04-21 - 2010-06-11
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving van de verontreinigde grond (+/- 5000 ton) tot op de grondwatertafel, waarna de de drijflaag wordt verwijderd door het afromen van de drijflaag in de open bouwput. Het verwijderen van de drijflaag gebeurt door een drijvende skimmer, welke zoveel mogelijk puur product verzamelt, die wordt aangesloten op een daartoe geschikte explosievrije onttrekkingspomp. Het productmengsel wordt in een olie-/waterafscheider gepompt van de reeds aanwezige grondwaterzuiveringsinstallatie. Het product en eventueel mee opgepompt grondwater worden in de olie-/waterafscheider van elkaar gescheiden. Het water wordt verder gezuiverd door de actieve koolfiltratie en geloosd op de riolering. Het puur product wordt (met vacuümwagen) afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Na verwijdering van de drijflaag wordt de diepere grondverontreinigng, onder veilig talud, in den droge ontgraven met behulp van een bronbemaling. Op de bodem van de bouwput wordt een drainagesysteem met pompput geïnstaleerd voor de nasanering van het verontreinigd grondwater tot de terugsaneerdwaarden opgelegd in het conformverklaard bodemsaneringsproject.


>>terug