Ga naar de pagina-inhoud

 

Zone 1: verwijdering van 4 tanks en bodemsanering van een minerale olie verontreinging. Zone 2: sanering van een beek verontreinigd met minerale olie en EOX.

Plaats: Burcht
Periode: 2010-03-30 - 2010-06-04
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Zone 1: verwijdering van 4 tanks. Grondsanering met behulp van een stabiliserende maatregel en een bronbemaling. Zone 2: Selectief afgraven van het slib uit de beek.


>>terug