Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van grond verontreinigd met minerale olie, naftaleen en fluorantheen en grondwater verontreinigd met minerale olie, BTEX, MTBE en naftaleen.

Plaats: Deurne
Periode: 2009-09-04 - 2009-10-04
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Uitvoeren van een tanksanering door reinigen en verwijderen van de ondergrondse tank. Milieutechnische ontgraving van de verontreinigde grond onder een veilig talud. Verwijderen van de drijflaag door afskimming van de drijflaag. Plaatsen van een grondwateronttrekkingssysteem bestaande uit een drainage met pompput.


>>terug