Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een grondverontreiniging met minerale olie en BTEX en een grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE.

Plaats: Sint-Niklaas
Periode: 2009-08-07
Budget: < 125.000 €

Bijzonderheden

Ontgraven van de verontreinigde grond langs het gebouw met behulp van een stabiliserende maatregel (sledebekisting) en een bronbemaling. Grondwatersanering door middel van grondwateronttrekkingsfilters waarvan 3 filters uitgerust zijn met een deepwell en de overige grondwateronttrekking gebeurt via een bovengrondse zuigerpomp. De capaciteit van de grondwaterzuiveringsinstallatie bedraagt 4 m³/uur.

Verkennend terreinbezoek met opdrachtgever
Verkennend terreinbezoek met opdrachtgever

Leveren van de striptoren.
Leveren van de striptoren.

Geplaatste grondwaterzuiveringsinstallatie in een foliebak conform het Achilles Protocol.
Geplaatste grondwaterzuiveringsinstallatie in een foliebak conform het Achilles Protocol.


>>terug