Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een verontreiniging met minerale olie en zware metalen

Plaats: Merksem
Periode: 2008-08-06 - 2009-02-06
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving onder een veilig talud Verwijderen van een puinlaag met PAK, sintels en zware metalen Grondwatersanering door middel van een drainagesysteem en een grondwaterzuiveringsinstallatie Verontreiniging met minerale olie en zware metalen - 5.000 ton nat- extractief te reinigen grond Opsporen van kabels en leidingen Via een kabelopspoorapparaat worden aan de hand van de beschikbaar gestelde liggingsplannen de ondergrondse kabels en leidingen in de werkzones gelokaliseerd teneinde schade zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met het kabelopspoorapparaat enkel metalen of metaalhoudende kabels en leidingen gedetecteerd kunnen worden. Tevens wordt waar noodzakelijk handmatig voorgegraven Aanleggen van betonverharding en riolering Plaatsen van regenwaterputten, prefabkelders en een betonnen vetafscheider

>>terug