Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een verontreiniging met minerale olie

Plaats: Wijnegem
Periode: 2008-06-06 - 2008-07-06
Budget: < 125.000 €

Bijzonderheden

Milieutechnische ontgraving met behulp van een bronbemaling en een stabiliserende maatregel. Grondsanering doormiddel van een drain met pompput en grondwaterzuiveringsinstallatie.

Plaatsen van definitieve damwand.
Plaatsen van definitieve damwand.

Bemaling onder maaiveld om grondwater voldoende te kunnen verlagen.
Bemaling onder maaiveld om grondwater voldoende te kunnen verlagen.

Milieutechnische ontgraving.
Milieutechnische ontgraving.

Plaatsen van drainage systeem.
Plaatsen van drainage systeem.


>>terug