Ga naar de pagina-inhoud

 

Grondsanering van een verontreiniging met minerale olie en een grond- en grondwatersanering van een verontreiniging met VOCl

Plaats: Gullegem
Periode: 2008-04-06 - 2014-03-26
Budget: > 500.000 €

Bijzonderheden

Project uitgevoerd als projectteam waarbij zowel de probleemhebber, de erkende bodemsaneringsdeskundige als de bodemsaneringsaannemer samenwerken De bedoeling van een projectteam is om door samenwerking tot de best beschikbare saneringstechniek te komen rekening houdend met de wensen en verwachtingen van de probleemhebber Op basis van het uitvoeren van proefsaneringen werd het bodemsaneringsproject opgesteld en werden de eigenlijke werken door het projectteam uitgevoerd Afbraak van twee loodsen met cementgebonden asbestplaten Uitvoeren van een tanksanering door reiniging en verwijdering Selectieve uitgraven van verontreinigde grond geschikt voor biotechnologische reiniging, thermische reiniging of nat-extractieve reiniging met behulp van een stabiliserende maatregel en een bronbemaling Grondwatersanering van het diepe grondwater verontreinigd met VOCl met behulp van 20 grondwateronttrekkingsfilters uitgerust met een deepwellpomp. Capaciteit van de grondwaterzuiveringsinstallatie 15 m³/uur. Grondwatersanering van de ondiepe grondwaterverontreiniging met de VER-techniek. Uitgraven van de verontreinigde grond tot een diepte van 4 m-mv naast een beek over een lengte van 20 meter met behulp van een sledebekisting.


>>terug