Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van grond verontreinigd met minerale olie en BTEX en grondwater verontreinigd met minerale olie, BTEX, MTBE en lood.

Plaats: Deerlijk
Periode: 2008-05-06 - 2008-08-06
Budget: < 125.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving, met behulp van een stabiliserende maatregel en een bronbemaling, van verontreinigde grond geschikt voor biotechnologische reiniging en verontreinigde grond geschikt voor thermische reiniging. Tanksanering door reiniging en verwijdering. Afskimmen van de drijflaag in een open bouwput. Plaatsen van grondwateronttrekkingsfilters en grondwaterzuivering voor de grondwatersanering. Opbraak en herstelling van de betonverharding.

Grondwateronttrekking- en zuiveringsinstallatie
Grondwateronttrekking- en zuiveringsinstallatie


>>terug