Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een grondverontreiniging met minerale olie en BTEX en een grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE

Plaats: Torhout
Periode: 2009-05-01 - 2009-05-29
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Selectieve ontgraving van verontreinigde grond onder veilig talud met behulp van een bronbemaling Plaatsen van grondwateronttrekkingsfilters met grondwaterzuivering voor de grondwatersanering Herstellen van de klinkerverharding


>>terug