Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van een verontreiniging met minerale olie.

Plaats: Hoboken
Periode: 2008-12-21 - 2008-12-23
Budget: < 75.000 €

Bijzonderheden

Milieutechnische ontgraving onder een veilig talud met behulp van een bronbemaling. Tanksanering door reiniging en verwijdering. Grondwatersanering door middel van een drain met pompput en grondwaterzuiveringsinstallatie. Verwijderen van een betonnen scheidingsmuur en betonverharding. Herstellen van de betonverharding.


>>terug