Ga naar de pagina-inhoud

 

Grond- en grondwatersanering van grond verontreinigd met minerale olie en BTEX en grondwater verontreinigd met minerale olie, BTEX en MTBE.

Plaats: Avelgem
Periode: 2009-01-25 - 2009-08-02
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Uitvoeren van een tanksanering door reiniging en verwijdering van de ondergrondse tanks. Selectief ontgraving van verontreinigde grond geschikt voor biotechnologische reiniging met behulp van een bronbemaling onder veilig talud. Aanleggen van drains en onttrekkingsfilters voor de eventuele nasanering. Heraanleggen van een asfaltverharding.

Betonverwijdering
Betonverwijdering

Vrijgraven ondergrondse tank
Vrijgraven ondergrondse tank

Milieutechnische ontgraving
Milieutechnische ontgraving

Aanleggen drain met omstorting van drainagezand
Aanleggen drain met omstorting van drainagezand


>>terug