Ga naar de pagina-inhoud

 

Grondsanering; Grondwatersanering

Plaats: Edegem
Periode: 2005-11-01 - 2006-06-01
Budget: < 500.000 €

Bijzonderheden

Ontgraven van 8.000 m3 grond voor de verwijdering van verontreinigde grond m.b.v. een grondwatertafelverlaging en een stabiliserende maatregel bestaande uit een damwand. De grondwatertafelverlaging ter hoogte van zone 1 diende verlaagd te worden van 0,5 naar 3 m-mv over een oppervlakte van 40 op 30 meter. Tijdens de verlaging van de grondwatertafel werd deze dagelijks gemonitord via vaste peilbuizen om na te gaan of er binnen de voorwaarden van de stabiliteitsstudie werd gebleven. Bijkomend moest omwille van de stabiliteit van de naburige gebouwen te garanderen een verankerde damwand trillingsvrij geplaatst worden tot een diepte van 7 meter. Tijdens het plaatsen van de damwand werden er trillingsmetingen uitgevoerd. De werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst waardoor Bremcon een attest van goede uitvoering verkregen heeft. De in-situ sanering na de grondwatersanering bestond uit een drainage en een pompput en een bovengrondse grondwaterzuiveringsinstallatie.

>>terug